Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
POMPY CIEPŁA >System Termeo Nap

System Termeo Nap - technologia woda/woda

pompy ciepła

Ciepło jest pobierane bezpośrednio z wody gruntowej, występującej w ziemi, często na głębokości od 10 do 20 metrów, gdzie temperatura jest stała  przez cały rok. Woda gruntowa przekazuje zawartą w niej energię poprzez wymiennik płytowy do czynnika R 407C, który pracuje w obiegu zamkniętym pompy ciepła. Kompresor śrubowy w procesie sprężania podnosi parametry czynnika tak aby były użyteczne do ogrzewania budynku.

Następnie gorący czynnik trafia do kolejnego wymiennika płytowego gdzie przekazuje swoją energię wodzie płynącej w układzie grzewczym budynku (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejniki niskotemperaturowe). Skroplony czynnik poprzez zawór rozprężny trafia ponownie do wymiennika płytowego po stronie wody gruntowej aby wykonać kolejny cykl procesu.

Dla zwiększenia dostępnej mocy można łączyć parę jednostek tak aby zasilały jeden zasobnik buforujący.  

Podstawowe dane techniczne:

Typ kompresora Te08/NAP Te11/NAP Te12/NAP Te15/NAP Te18/NAP Te23/NAP Te27/NAP Te30/NAP
Moc grzewcza w W (*) 8 400 10 600 12 300 15 000 17 900 22 900 26 700 31 000
Rodzaj czynnika R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Zasilanie jednofazowe (230V) * * * *        
Zasilanie trójfazowe (400V) * * * * * * * *
Typ wymiennika zewnętrznego woda grunt. woda grunt. woda grunt. woda grunt. woda grunt. woda grunt. woda grunt. woda grunt.
Wymagany przepływ (m3/h) 1,2 1,5 1,7 2,1 2,5 3,1 3,7 4,5

Dane dla temp. wody gruntowej pobieranej/ zrzucanej +10/+7˚C i temp. grzewczej +30/35˚C

Najważniejszymi zaletami systemu Termeo NAP są:

 • zapewnienie w 100% ogrzewania budynku przez cały rok
 • niezmienna w okresie całego roku wysoka sprawność
 • możliwość stosowania różnych rodzajów ogrzewania w jednym obiekcie np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe
 • możliwość łączenia poprzez zasobnik buforowy z innymi źródłami ciepła np. kominkiem z płaszczem wodnym
 • brak konieczności posiadania dużego ogrodu jako źródło ciepła
 • wysoka bezawaryjność systemu
 • w okresie pracy pompy ciepła na cele grzewcze budynku podgrzew ciepłej wody użytkowej odbywa cię bez dodatkowych kosztów
pompy ciepła

Opcje dodatkowe:

 • zasobniki ciepłej wody użytkowej
 • chłodzenie lub klimatyzacja pomieszczeń
 • podgrzewanie basenu
 • wersja wysokotemperaturowa Ht (temp. zasilania do 65˚C)